Jupiter-Integration Sp. z o.o.
ul. Żegańska 2A
04-713 Warszawa

telefon: +48 22 49 00 126
e-mail: kontakt(at)jupiter-integration.pl
KRS: 0000611963
NIP: 952-214-59-89
REGON: 364173201
Kapitał zakładowy: 787 tysięcy złotych
(w całości wpłacony)